Belasting

Watering Het Schulensbroek

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31 12 08

info@wateringhetschulensbroek.be

Belasting

Belasting

 

Voor de betaling van haar werking en het onderhoud van de niet ingeschreven waterlopen, grachten en sloten heeft de watering het wettelijke recht een belasting te heffen (wet betreffende de wateringen artikel 65 t/m 79) op alle erven binnen de omschrijving.

 

De belastingvoet 2016 en 2017 werd vastgesteld op €20/ha met een minimumbelasting van €4,34.

 

VEELGESTELDE VRAGEN (link)

 

Voorkom de betaling van kosten en intresten en betaal tijdig op het onderstaande rekeningnummer met vermelding van de gestructureerde mededeling.

 

IBAN  BE73 0979 7311 0060

BIC  GKCC BEBB

Betaler


De belasting 2017 moet betaald worden door de eigenaar ingeschreven bij de registratie van domeinen op 1 januari 2017. Bij onverdeeldheden kiest de watering het Schulensbroek voor de inning op basis van hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de belasting).


 

Aangezien de notarissen geen wettelijke verplichting hebben om de wateringen op de hoogte te brengen van verkopen, is het aan de eigenaar(s) om dit te doen. Een attest van verkoop met identificatie van verkoper(s), koper(s) en eigendom opgesteld door de notaris kan hiervoor volstaan.


 


Het aanslagbiljet


Vanaf aanslagjaar 2016 ziet het aanslagbiljet er enigszins anders uit. In het verleden werd steeds enkel de totale belastbare oppervlakte vermeld. Vanaf aanslagjaar 2016 vindt u op het aanslagbiljet ook de perceelsdetails van de percelen waarop de aanslag betrekking heeft.


 belangrijke nota's bij aanslagbiljetLET OP!!

Nieuwe ontvanger-griffier
Nieuw adres

Kapelhofstraat 22/1

3500     HASSELT

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Tel. 011/31 12 08