Wijziging eigenaar perceel

CONTACTFORMULIER

WIJZIGING EIGENAAR PERCEEL

TELEFOON

011/31 12 08 (elke werkdag van 09:00 - 12:00)

 
 
 
 
 
 
 

Bij verkoop van eigendommen zal de notaris aangeven dat hij alle instanties op de hoogte brengt van de verkoop.


LET OP - de watering is niet bij de wettelijke instanties die de notaris moet informeren.


 

Vraag bij verkoop, deling, schenking, erfenisregeling, ...

aan de notaris een attest waarbij de wijziging bevestigd wordt.


 

Het attest bevat minimaal de volgende gegevens :

 

  • Artikelnummer of andere referentie van de watering
  • Naam en voornamen van de verkoper(s) en hun rijksregisternummer
  • Beschrijving van het (de) perceel (percelen) die verkocht worden
  • Naam en voornamen van de koper(s) en hun rijksregisternummer
  • Bij verkoop in loten liefst ook een plan met aanduiding van de loten

 


De aangifte van de wijziging(en) van eigenaar mogen per mail gesignaleerd worden aan watering het Schulensbroek op info@wateringhetschulensbroek.be


POSTADRES

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

EMAIL

info@wateringhetschulensbroek.be