Algemene Vergadering

Watering Het Schulensbroek

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31 12 08

info@wateringhetschulensbroek.be

ALGEMENE VERGADERING


De algemene vergadering voorzien voor donderdag 5 november 2020 werd omwille van de corona-maatregelen geannuleerd.


Wij excuseren ons bij de leden van het bestuur en stemgerechtigde ingelanden voor deze annulatie en hopen dat een nieuwe vergadering  spoedig georganiseerd kan worden.


Voor de Watering het Schulensbroek,
De ontvanger-griffier,
Glenn Geerits+

LET OP!!

Nieuwe ontvanger-griffier
Nieuw adres

Kapelhofstraat 22/1

3500     HASSELT

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Tel. 011/31 12 08