Onderhoudswerken

Watering Het Schulensbroek

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31 12 08

info@wateringhetschulensbroek.be

Onderhoudswerken

Wonen langs onbevaarbare waterlopen


Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs een waterloop woont, moet zich aan regels houden.                         


In de folder wonen langs onbevaarbare waterlopen, leest u welke afstand van de waterloop u moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe u tewerk gaat bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop. U vindt er ook enkele vuistregels en nuttige contactinfo. Klik op de afbeelding om de folder te openen.

 

Plan najaarsruiming 2018

LET OP!!

Nieuwe ontvanger-griffier
Nieuw adres

Kapelhofstraat 22/1

3500     HASSELT

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Tel. 011/31 12 08