Onderhoudswerken

Onderhoudswerken

Wonen langs onbevaarbare waterlopen


Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs een waterloop woont, moet zich aan regels houden.                         


In de folder wonen langs onbevaarbare waterlopen, leest u welke afstand van de waterloop u moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe u tewerk gaat bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop. U vindt er ook enkele vuistregels en nuttige contactinfo. Klik op de afbeelding om de folder te openen.

 

Plan najaarsruiming 2023-2024

In de ruimingsperiode 2023-2024 (uitvoering van de werken loopt van 01/08/2023 t/m 29/02/2024) worden de grachten van de watering Het Schulensbroek geruimd. Er worden 16.248 meter grachten voorzien om te ruimen. Deze ruimingswerken werden reeds afgerond. U kan ons altijd contacteren om een overzicht te krijgen betreffende deze ruiming. 


De liggingskaart kan je hier vinden.


De lijst van de grachten om te ruimen in de periode 2024-2025 zal vastgesteld worden door het bestuur in mei 2024.