Belasting - veelgestelde vragen

Belasting

veelgestelde vragen


Polders en wateringen zijn openbare besturen, die autonoom beslissingen nemen en werken aan en rond de  waterlopen in hun werkingsgebied. Deze gebieden zijn wettelijk vastgelegd.


Een polder of watering heeft het recht een belasting te heffen. Het bestuur van de polder of watering bepaalt de hoogte van de aanslagvoet. Er bestaat een minimumbelasting die kleine grondeigenaars verschuldigd zijn en verder een tarief per hectare.


Op alle percelen gelegen binnen ons ambtsgebied wordt voor het aanslagjaar 2023 een belasting geheven van 22,95 €/ha en een minimumbelasting van 11,00 €.


Wat gebeurt er met het belastinggeld?

Met de opbrengst van de belastingen wordt de algemene werking van de watering betaald. Een groot gedeelte van het geld gaat dan ook naar de kosten voor de administratie, het personeel en de werken. Zoveel mogelijk geld wordt gespendeerd aan het onderhoud van niet-geklasseerde waterlopen die in de legger zijn opgenomen.


Ik heb mijn perceel verkocht, maar krijg toch een aanslagbiljet.

Iedereen die op 1 januari van een bepaald jaar (bijvoorbeeld 2023) eigendom heeft binnen het gebied van de watering moet de belasting voor dat jaar (2023 dus) voldoen. De administratieve verwerking van een verkoop kan in sommige gevallen langer duren zodat het mogelijk is dat de verkoper onterecht een aanslagbiljet ontvangt. Indien dit het geval is, controleer dan goed het aanslagjaar met het jaar van de verkoop en contacteer de watering.


Ik ben een mede-eigenaar van een perceel, waarom moet alleen ik betalen en niet de andere deelgenoten?

Gelet op artikel 66, lid 1, waarbij bepaald wordt dat voor betaling van de belastingen, van de interesten en de kosten de watering een hoofdelijke rechtsvordering heeft tegen de eigenaars, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers en houders van een recht van gebruik van eenzelfde erf.


Dit wil zeggen dat één van de deelgenoten verantwoordelijk is om de wateringbelasting op het perceel te voldoen. Omdat bij percelen in onverdeeldheid vaak problemen zijn tussen de deelgenoten om een verantwoordelijke aan te duiden is er de beslissing gemaakt om het belastingverwerkingsprogramma hierin zelf een selectiekeuze te laten maken om een verantwoordelijke te kiezen. Deelgenoten kunnen in onderling akkoord altijd zelf een verantwoordelijke aanstellen mits het bijbrengen van een schriftelijk akkoord van deze persoon.


Wat als ik de belasting niet betaal?

De belastingen voor de watering zijn wettelijk vastgestelde belastingen. Indien u redenen heeft om niet te betalen, neem altijd contact op met de watering. Een niet betaling zonder reden leidt ongetwijfeld tot boetes en invordering door de deurwaarder.


Waarom moet ik belastingen betalen en mijn buurman niet?

De grenzen van de watering zijn niet altijd even logisch. Ze werden op basis van hoogtelijnen in 1957 vastgesteld. Het gebied van de watering is slechts een smalle strook langs de waterlopen. Het is dus mogelijk dat de grens van de watering zich juist situeert tussen uw perceel en dat van uw buurman met het gevolg dat uw buurman geen belasting moet betalen.


Waarom ontvang ik nu plots een aanslagbiljet maar in het verleden nooit?

In het verleden werkte de watering met een database van percelen opgemaakt op basis van de papieren kadasterplannen. Recent werden de volledige liggingsplannen van de watering digitaal ingetekend. Hierdoor is het mogelijk dat percelen die in het verleden door menselijke foutjes uit de belastingrol verdwenen waren, nu opnieuw in de belastingrol zijn opgenomen.


Wilt u controleren of uw perceel in de watering ligt?

Om de ligging van uw perceel te raadplegen waar deze gelegen is in de watering kan u gebruik maken van Geopunt (https://www.geopunt.be).

  1. Op Geopunt klikt u rechts onderaan op Lagen.
  2. Vervolgens klikt u op “+ lagen toevoegen”.
  3. Dan kiest u tussen de lagen, de laag “Natuur en Milieu”.
  4. Bij de laag “Natuur en Milieu” kiest u de volgende laag “Water”.
  5. Hier kan u “Watering: Grenzen”, “Watering: Namen” en “Wateringen” selecteren om de weergave van alle wateringen in Vlaanderen zichtbaar op de kaart te krijgen.

    Optioneel: kan u ook de lagen “Vlaams Hydrografische Atlas: VHA-Waterloop, namen” en Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloopsegmenten type beheerder” selecteren. Zo kan u alle opgenomen waterlopen en de beheerder van deze waterloop raadplegen.

  6. Links boven bij “Zoek op de kaart” is het mogelijk uw perceel op te zoeken. Dit kan door hier het adres of de kadastrale gegevens in te voeren. De kaart zal dan de geselecteerde kaartlagen weergeven ter hoogte van uw perceel.


Heeft u uw eigendom verkocht?


Indien u uw eigendom verkocht voor 1 januari 2023 bent u in aanslagjaar 2023 niet belastingplichtig voor de percelen die u verkocht. Deze verkoop werd echter nog niet verwerkt in de gegevens die wij van het kadaster ontvingen. Om de aanslag naar de nieuwe eigenaar te kunnen sturen vragen wij u vriendelijk ons de gegevens van de notaris waar de verkoopakte verleden werd, evenals de datum van akte te bezorgen.


Onroerende gegevens


U kan via de website van de federale overheid zelf nagaan welke onroerende goederen u in bezit heeft. (eservices.myminfin.fgov.be > Mijn vermogen > mijn onroerende en roerende gegevens raadplegen)


U kan contact opnemen met de dienst van het kadaster via onderstaande gegevens:Beringen                            Ringlaan 186 bus E1, 3900 Overpelt                        0257/44870 (9u-12u)


Diest                                   Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee                         0257/38490 (9u-12u)


Halen                                  Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                             0257/56970 (9u-12u)


Hasselt                               Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                             0257/56970 (9u-12u)


Herk-de-Stad                     Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                             0257/56970 (9u-12u)


Heusden- Zolder              Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                              0257/56970 (9u-12u)


Lummen                            Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                              0257/56970 (9u-12u)