Belasting - veelgestelde vragen

Watering Het Schulensbroek

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31 12 08

info@wateringhetschulensbroek.be

Belasting

veelgestelde vragen


Polders en wateringen zijn openbare besturen, die autonoom beslissingen nemen en werken aan en rond de  waterlopen in hun werkingsgebied. Deze gebieden zijn wettelijk vastgelegd. Zoals u op de geopunt-website zelf kan zoeken.

Een polder of watering heeft het recht een belasting te heffen. Het bestuur van de polder of watering bepaalt de hoogte van de aanslagvoet. Er bestaat een minimumbelasting die kleine grondeigenaars verschuldigd zijn en verder een tarief per hectare.

Op alle percelen gelegen binnen ons ambtsgebied wordt voor de aanslagjaren 2016 en 2017 een belasting geheven van 20€/ha en een minimumbelasting van 4,34€.


Wat gebeurt er met het belastinggeld?

Met de opbrengst van de belastingen wordt de algemene werking van de watering betaald. Een groot gedeelte van het geld gaat dan ook naar de kosten voor de administratie, het personeel en de werken. Zoveel mogelijk geld wordt gespendeerd aan het onderhoud van niet-geklasseerde waterlopen die in de legger zijn opgenomen.


Ik heb mijn perceel verkocht, maar krijg toch een aanslagbiljet.

Iedereen die op 1 januari van een bepaald jaar eigendom heeft binnen het gebied van de watering moet de belasting voor dat jaar voldoen. De administratieve verwerking van een verkoop kan in sommige gevallen langer duren zodat het mogelijk is dat de verkoper onterecht een aanslagbiljet ontvangt. Indien dit het geval is, controleer dan goed het aanslagjaar met het jaar van de verkoop en contacteer de watering.


Wat als ik de belasting niet betaal?

De belastingen voor de watering zijn wettelijk vastgestelde belastingen. Indien u redenen heeft om niet te betalen, neem altijd contact op met de watering. Een niet betaling zonder reden leidt ongetwijfeld tot boetes en invordering door de deurwaarder.


Waarom moet ik belastingen betalen en mijn buurman niet?

De grenzen van de watering zijn niet altijd even logisch. Ze werden op basis van hoogtelijnen in 1957 vastgesteld. Het gebied van de watering is slechts een smalle strook langs de waterlopen. Het is dus mogelijk dat de grens van de watering zich juist situeert tussen uw perceel en dat van uw buurman met het gevolg dat uw buurman geen belasting moet betalen.


Waarom ontvang ik nu plots een aanslagbiljet maar in het verleden nooit?

In het verleden werkte de watering met een database van percelen opgemaakt op basis van de papieren kadasterplannen. Recent werden de volledige liggingsplannen van de watering digitaal ingetekend. Hierdoor is het mogelijk dat percelen die in het verleden door menselijke foutjes uit de belastingrol verdwenen waren, nu opnieuw in de belastingrol zijn opgenomen.


Wilt u controleren of uw perceel in de watering ligt?

1. Ga naar www.geopunt.be

2. Zoek het perceel waarop de wateringbelasting van toepassing zou zijn.

3. selecteer in het menu rechts de volgende kaart: basiskaart – GRB: volledige kaart.

(Kaarten en plaatsen > basiskaart, luchtfoto en adres > basiskaarten > basiskaart – GRB: volledige kaart)

4. selecteer in het menu rechts de volgende kaart: wateringen.

(Kaarten en plaatsen > grenzen > polders en wateringen > Wateringen.)

5. indien uw perceel volledig of deels wordt ingekleurd dient u wateringbelasting te betalen.

6. Indien uw perceel niet wordt ingekleurd, gelieve de watering te contacteren op belasting@wateringhetschulensbroek.be .


Heeft u uw eigendom verkocht?


Indien u uw eigendom verkocht voor 1 januari 2016 bent u in aanslagjaren 2016 en 2017 niet belastingplichtig voor de percelen die u verkocht. Deze verkoop werd echter nog niet verwerkt in de gegevens die wij van het kadaster ontvingen. Om de aanslag naar de nieuwe eigenaar te kunnen sturen vragen wij u vriendelijk ons de gegevens van de notaris waar de verkoopakte verleden werd, evenals de datum van akte te bezorgen.


Indien u uw eigendom verkocht na 1 januari 2016 bent u nog belastingplichtig voor het aanslagjaar 2016.


Indien u uw eigendom verkocht na 1 januari 2017 bent u nog belastingplichtig voor het aanslagjaar 2016 en 2017.


Onroerende gegevens


U kan via de website van de federale overheid zelf nagaan welke onroerende goederen u in bezit heeft. (eservices.myminfin.fgov.be > Mijn vermogen > mijn onroerende en roerende gegevens raadplegen)


U kan contact opnemen met de dienst van het kadaster via onderstaande gegevens:Beringen                            Ringlaan 186 bus E1, 3900 Overpelt                        0257/44870 (9u-12u)


Diest                                   Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee                         0257/38490 (9u-12u)


Halen                                  Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                             0257/56970 (9u-12u)


Hasselt                               Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                             0257/56970 (9u-12u)


Herk-de-Stad                     Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                             0257/56970 (9u-12u)


Heusden- Zolder              Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                              0257/56970 (9u-12u)


Lummen                            Voortstraat 43 b22, 3500 Hasselt                              0257/56970 (9u-12u)LET OP!!

Nieuwe ontvanger-griffier
Nieuw adres

Kapelhofstraat 22/1

3500     HASSELT

© Copyright 2015. All Rights Reserved.

Tel. 011/31 12 08